Slotgatvulling ten behoeve van smalslot Nero Legno. Deze is zwart voorgegrond.