metselkozijn zonder bovenlicht

Een massief houten kozijn dat toe­pas­baar is voor zowel nieuwbouw als renovatie

Wit voor­behan­deld hard­hout

Muurdikte 90 mm

Afmeting: 56 x 115 mm, is inkortbaar

Gechikt voor stompe/opdekdeuren

Stijllengte 2381 mm, is inkortbaar

Bovendorpel is inkortbaar in de gewenste deurbreedte

Pakket opge­bouwd uit 2 stijlen en een boven­dor­pel